seaweed

seaweed
  Limu, lī-. See Haw.-Eng. entries and the entries that follow them for various kinds. Limu and lī- are sometimes omitted. Some names vary according to islands. See lists below, also moss, scum, sea lettuce, vagabond.
   ♦ Ball of seaweed, as sold for food, pōpō limu; to gather seaweed, 'aku limu.
  Common edible seaweeds (following Abbott and Williamson; var. names are in parentheses, but see Haw.-Eng. entries for other names): 'aki'aki (kō'ele'ele), 'ele'ele, huluhulu waena (pakele-a-wa'a), limu kala, limu kohu (līpehe, līpehu, līpa'akai), līpahapaha (pahapaha, pāpahapaha, līpaha, pālahalana, pakaiea, 'īlioha'a), līpe'epe'e, līpoa, manauea, māne'one'o, pahe'e (pāhe'ehe'e, limu lū'au), wawae'iole ('a'ala, 'a'ala'ula, 'ala'ula).
   ♦ Less common seaweeds (alternate names are in parentheses; see also Haw.-Eng, entries beginning limu and lī-): 'āka'ako'a, alani, 'ānapanapa (limu loloa), 'āpi'ipi'i, 'ā'ula (hā'ula?), 'awa, 'āwe'awe'a, 'āweoweo, 'elo'elo (pīpīlani), hāwane, hina'ula, ho'onunu, hu'ahu'akai, hūai, huihui, huihui maka li'i, hulu 'i'i, hulu 'īlio (hulu, hulu pāhuluhulu, 'īlio, nahawele, pūhuluhulu), hulu manu ('ai-a-ka-honu, hulu moa, līmoa), huna (hunehune), huna pakēpakē, hūpēkohola, kā'ape'ape, kā'ele, kāhili, kauno'a, kaupau, kāwelu, kihe (akuila), kīkalamoa (kīkala), kīkī, kilihune, kō'ele'ele (kō'ele, 'āwikiwiki, 'ēkahakaha, limu-uaua-loli, nei), lauoho-o-Pele, lelepo, lepe-o-Hina (lehelehe-'īlio, lepelepe-o-Hina), leponalo, likolehua, lupe, maka, makaloa, mākole, makua-o-ka-limu-kohu, manamana-'ula, māwaewae-kilihune, mo'opuna-a-ka-līpoa (aupūpū), naio, nakeke, nane, nanea, nano'o, nanue (nenue), nē, nu'a, 'ōhelo-huihui, 'ōhi'ohi'o, 'ōhune, 'ōkala, 'ōma'oma'o, oneone, 'o'olu, 'opi'opi, pahapaha-o-Polihale, pahapaha-wai, pākalakala, pakelo, pakēpakē, pakūpakū, pala, pala pōhaku, pala 'ula, pale wāwae, paninikū, pānohonoho, pāno'ono'o, pāpa'akea, pā'ū-o-Hi'iaka, pehu, pepe-o-Hina, pīlali, piliko'a, pohāpohā (pohā), popohe-Makali'i, puakī, pūhā, pūko'ako'a, pū'ula, 'ūnoko, wāwahi-wa'a, weluwelu.

English-Hawaiian dictionary. 2015.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • Seaweed — Datos generales Origen Tacoma, Washington …   Wikipedia Español

  • Seaweed — est un groupe américain originaire de Tacoma près de Seattle aux Etats Unis. Ils sont apparus au début des années 1990 à l aube de la période grunge. Leur style musical est une combinaison de punk rock et de rock dit dirty assimilé à la musique… …   Wikipédia en Français

  • seaweed — [sē′wēd΄] n. 1. any sea plant or plants; esp., any marine alga, as kelp: in full marine seaweed 2. any similar freshwater plant: in full freshwater seaweed …   English World dictionary

  • Seaweed — Sea weed , n. 1. Popularly, any plant or plants growing in the sea. [1913 Webster] 2. (Bot.) Any marine plant of the class Alg[ae], as kelp, dulse, {Fucus}, {Ulva}, etc. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

  • seaweed — (n.) 1570s, from SEA (Cf. sea) + WEED (Cf. weed) (n.) …   Etymology dictionary

  • seaweed — ► NOUN ▪ large algae growing in the sea or on rocks below the high water mark …   English terms dictionary

  • Seaweed — For other uses, see Seaweed (disambiguation). Ascophyllum nodosum …   Wikipedia

  • Seaweed (EP) — Infobox Album Name = Seaweed Type = EP Artist = Seaweed Released = 1990 Genre = Punk Rock, Grunge Length = 22:32 Label = Leopard Gecko/Tupelo Last album = This album = Seaweed (EP) (1990) Next album = Despised (1991) Seaweed is the self titled EP …   Wikipedia

  • seaweed — [[t]si͟ːwiːd[/t]] seaweeds N MASS Seaweed is a plant that grows in the sea. There are many kinds of seaweed. ...seaweed washed up on a beach …   English dictionary

  • seaweed — /see weed /, n. 1. any plant or plants growing in the ocean. 2. a marine alga. [1570 80; SEA + WEED1] * * * Any of certain species of red, green, and brown marine algae that generally are anchored to the sea bottom or to a solid structure by… …   Universalium

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”